Kancelaria Komornika przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotra Cabaja w Górze Kalwarii

Właściwość miejscowa: gmina Piaseczno, gmina Lesznowola, gmina Prażmów, gmina Konstancin Jeziorna oraz  gmina Góra Kalwaria.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą z wieloletnim doświadczeniem, która ciągle podnosi swoje kwalifikacje.Naszą wiedzę i doświadczenie przekładamy na rzetelne wspracie i skuteczne działania. 

    Z A R Z Ą D Z E N I E

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Cabaj zarządza, iż dzień 16-08-2019 r. będzie dniem wolnym od pracy w Kancelarii Komornikapo odpracowaniu go w dniu 03-08-2019 r. w godzinach od 8:00 do 16:00