O nas

Kancelaria Komornika Sądowego Piotra Cabaj posiada wykwalifikowaną kadrę pracowniczą  z wieloletnim doświadczeniem, która ciągle się rozwija i podnosi swoje kwalifikacje, co pozwala sprostać najbardziej wymagającym sprawą z zakresu egzekucji sądowej na terenie całego kraju. Każda sprawa skierowana do tutejszej kancelarii prowadzona jest zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego, Ustawą o Komornikach Sądowych i Egzekucji oraz innych ustaw.

Sprawne działania pracowników i dostęp do szeregu informacji drogą elektroniczną  w tym: ZUS CEPiK, EKW, OGNIVO PESELnet sprawia, że postępowania prowadzone są bardzo szybko, w przeciągu 48 godzin posiadamy już większość informacji potrzebnych do sprawnego prowadzenia egzekucji. Szczególny nacisk kancelaria kładzie na czynności terenowe w trakcie których niejednokrotnie w sposób nieszablonowy, ale zawsze zgodny z przepisami prawa odnajdujemy majątek dłużnika. Kreatywność i otwartość kadry oraz miła obsługa sprawia, iż strony postępowania zawsze uzyskują u nas pełen zakres informacji w swoich sprawach.

Zakres działalności:

Komornik Sądowy zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji wykonuje:

Właściwość miejscowa kancelarii:

Zgodnie z art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U.2015.790 j.t.) Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, przy czym Wierzyciel ma prawo wyboru Komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Właściwym obszarem działania Kancelarii Komornika Sądowego Piotra Cabaj jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Piasecznie obejmująca swoim zasięgiem gminy:  Piaseczno, Góra Kalwaria, Lesznowola, Konstancin-Jeziorna, Prażmów.

Do egzekucji z nieruchomości położonych na terenie powiatu piaseczyńskiego są właściwi komornicy działający przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie. Wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.